اوتیسم

2020-03-04
توانبخشی شناختی اوتیسم

درمان اوتیسم با توانبخشی شناختی

توانبخشی شناختی برای کودکان مبتلا به اوتیسم با بررسی و مشاهده وضعیت ذهنی و محیط تعاملی آن ها در سال‌های اخیر، توجه زیادی به برخی از […]
2018-12-18
درمان اوتیسم

درمان کودکان مبتلا به اوتیسم با rTMS

درمان اوتیسم با rTMS: اختلال طیف اوتیسم یک اختلال نافذ رشد است که دارای نقص تعامل اجتماعی، زبان، رفتارهای کلیشه ای و محدودیت های علایق می […]
2018-11-28
درمان اوتیسم با نوروفیدبک

درمان کودکان مبتلا به اوتیسم با نوروفیدبک

درمان کودکان مبتلا به اوتیسم با نوروفیدبک: کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم اغلب دارای اختلال در تعامل اجتماعی هستند و با ضعف ارتباطات عاطفی و […]