اوتیسم

2021-08-04
تشخیص اوتیسم QEEG

تشخیص اوتیسم با QEEG

تجزیه و تحلیل QEEG برای تشخیص زودهنگام اختلال طیف اوتیسم اختلال طیف اوتیسم (ASD) نوعی اختلال پیچیده و ناهمگن است که براساس علائم رفتاری در طی […]
2021-07-10
تأثیر نوروفیدبک بر اوتیسم

تأثیر نوروفیدبک بر اوتیسم

تأثیر نوروفیدبک به عنوان یک روش درمانی برای کودکان طیف اوتیسم اوتیسم یک اختلال رفتاری است که در جنبه های متغیر رشد عصبی مانند تعامل اجتماعی، […]
2020-03-04
توانبخشی شناختی اوتیسم

درمان اوتیسم با توانبخشی شناختی

توانبخشی شناختی برای کودکان مبتلا به اوتیسم با بررسی و مشاهده وضعیت ذهنی و محیط تعاملی آن ها در سال‌های اخیر، توجه زیادی به برخی از […]
2018-12-18
درمان اوتیسم

درمان کودکان مبتلا به اوتیسم با rTMS

درمان اوتیسم با rTMS: اختلال طیف اوتیسم یک اختلال نافذ رشد است که دارای نقص تعامل اجتماعی، زبان، رفتارهای کلیشه ای و محدودیت های علایق می […]
2018-11-28
درمان اوتیسم با نوروفیدبک

درمان کودکان مبتلا به اوتیسم با نوروفیدبک

درمان کودکان مبتلا به اوتیسم با نوروفیدبک: کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم اغلب دارای اختلال در تعامل اجتماعی هستند و با ضعف ارتباطات عاطفی و […]