tDCS

2022-04-20

اثر بخشی tDCS برای بهبودی علایم اختلال وسواس اجباری

اثر بخشی (tdcs) تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای برای بهبودی علایم و تعدیل قشر مغز اختلال وسواس اجباری  اختلال وسواس اجباری (ocd) یک بیماری ناتوان […]
2022-01-08

اثرات tDCS بر روی بیومارکرهای التهابی در افسردگی دو قطبی

اثرات tDCS بر روی بیومارکرهای التهابی در افسردگی دوقطبی اختلال افسردگی دو قطبی یکی از شایع ترین اختلالات روان شناختی و از جمله علل مهم خودکشی […]
2022-01-01

تحریک مستقیم فراجمجمه ای در دمانس فرونتوتمپورال

تحریک مستقیم فراجمجمه ای در دمانس فرونتوتمپورال: یک کارآزمایی تصادفی دمانس فرونتوتمپورال، بر خلاف بیماری آلزایمر که بخش اعظم مغز را مختل می کند، این نوع […]
2021-11-13

تأثیر tDCS بر احساسات افراد ADHD

تأثیر tDCS بر احساسات افراد ADHD مقدمه: ADHD با علائمی مانند بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری مشخص می شود. افراد مبتلا به ADHD همچنین سطوح […]
2021-10-16

تآثیر tDCS آنودال بر عملکرد شناختی بیماران سکته مغزی

ارتقای کارایی توانبخشی با استفاده از تحریک آنودال tDCS هم جهت با ضایعه در بیماران سکته مغزی تحریک جریان مستقیم (tDCS) می تواند اثرات تمرینات حرکتی […]
2021-10-02

اثر tDCS و بازتوانی شناختی(CRT) همزمان بر حافظه رویدادی در بیماران ضربه مغزی

اثر tDCS و بازتوانی شناختی(CRT) همزمان بر حافظه رویدادی در بیماران ضربه مغزی نقص در حافظه رویدادی به دنبال ضربه مغزی (TBI) شایع است و بر […]