ADHD

2022-04-13

تأثیر اختلال بیش فعالی بر عملکرد شناختی

تأثیر اختلال بیش فعالی بر عملکردهای شناختی اختلال بیش فعالی (ADHD) یک اختلال رشدی-عصبی شایع و مخرب است.  تست عصب روان‌شناختی کمبریج (CANTAB) یک تست کامپیوتری […]
2021-12-29

مداخلات روانشناختی برای درمان اختلالات شناختی بیش فعالی

مداخلات روانشناحتی برای درمان اختلالات شناختی بیش فعالی اختلال بیش فعالی و نقص توجه یکی از شایع ترین  اختلال عصبی رشدی در کودکان است و با […]
2021-11-24

افزایش فرکانس بتا در لوب گیجگاهی در پسران مبتلا به ADHD با لورتا

افزایش فعالیت فرکانس بتا در لوب گیجگاهی در پسران مبتلا به اختلال بیش فعالی با Loreta اختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD) یک اختلال عصبی روانپزشکی […]
2021-11-20

اوتیسم و بیش فعالی و شباهت آن در بزرگسالان

شباهت علائم ذهنی بین افراد مبتلا به طیف اوتیسم و ​​اختلال بیش فعالی در بزرگسالان اختلال طیف اوتیسم (ASD) به عنوان رفتارهای ناسازگار تکراری، رفتارهای حرکتی […]
2021-11-13

تأثیر tDCS بر احساسات افراد ADHD

تأثیر tDCS بر احساسات افراد ADHD مقدمه: ADHD با علائمی مانند بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری مشخص می شود. افراد مبتلا به ADHD همچنین سطوح […]
2021-11-06

امواج مغزی در کودکان مبتلا به بیماری های انگلی و مبتلا به بیش فعالی

امواج مغزی در کودکان مبتلا به بیماری های انگلی روده ای و کودکان مبتلا به بیش فعالی بیماری‌­های انگلی روده­‌ای علاوه بر مشکلات جسمانی خاصی که […]