2023-11-25

بیش فعالی و درمان آن با ریتالین و نوروفیدبک

اثر بخشی ریتالین در کودکان مبتلا به بیش فعالی تحت آموزش نوروفیدبک تحقیقات فعلی نشان داده است که نوروفیدبک یک درمان مناسب برای اختلال بیش فعالی […]
2023-10-31

rTMS و اثر آن بر عملکردهای شناختی بیماران مبتلا به بیش فعالی

اثر rTMS بر عملکردهای شناختی بیماران مبتلا به بیش فعالی اختلال نقص توجه / بیش فعالی معمولاً با علائم رفتاری بی توجهی و یا بیش فعالی […]
2023-09-03

بیش فعالی بزرگسالان و تشخیص آن

شخیص بیش فعالی بزرگسالان با بررسی عملکردهای شناختی اختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD) یک اختلال عصب روانشناختی و نیز رشدی می‌باشد.. بیش فعالی می تواند […]
2022-04-13

تأثیر اختلال بیش فعالی بر عملکرد شناختی

تأثیر اختلال بیش فعالی بر عملکردهای شناختی اختلال بیش فعالی (ADHD) یک اختلال رشدی-عصبی شایع و مخرب است.  تست عصب روان‌شناختی کمبریج (CANTAB) یک تست کامپیوتری […]
2021-12-29

مداخلات روانشناختی برای درمان اختلالات شناختی بیش فعالی

مداخلات روانشناحتی برای درمان اختلالات شناختی بیش فعالی اختلال بیش فعالی و نقص توجه یکی از شایع ترین  اختلال عصبی رشدی در کودکان است و با […]
2021-11-24

افزایش فرکانس بتا در لوب گیجگاهی در پسران مبتلا به ADHD با لورتا

افزایش فعالیت فرکانس بتا در لوب گیجگاهی در پسران مبتلا به اختلال بیش فعالی با Loreta اختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD) یک اختلال عصبی روانپزشکی […]