2024-01-20

تشخیص اختلال دوقطبی با نقشه مغزی (QEEG)

تشخیص اختلال دوقطبی با نقشه مغزی (QEEG) در گذشت از اختلال دو قطبی به عنوان اختلال شیدایی-افسردگی یاد می شد. فردی که به اختلال دوقطبی مبتلا […]
2023-08-08

تشخیص آلزایمر با QEEG

استفاده از QEEG در تشخیص بیماری آلزایمر  بیماری آلزایمر (AD) یک اختلال مغزی است که عمدتاً با انحطاط تدریجی نورون‌های مغز مشخص می‌شود. با پیشرفت بیماری، […]
2021-08-26

کاربردهای بالینی نقشه مغزی در صرع

کاربردهای بالینی نقشه مغزی در صرع نقشه برداری مغزی یک تکنیک عصبی-فیزیولوژیکی است که بر اساس تجزیه و تحلیل EEG معمولی به کمک رایانه انجام می […]
2021-07-07

تشخیص افسردگی با EEG

رویکردی برای تشخیص افسردگی با استفاده از ویژگی های الکتروانسفالوگرام(EEG) افسردگی یک مشکل عمده بهداشت عمومی است که بار قابل توجهی در سراسر جهان ایجاد می […]