2020-05-03

تأثیر بازتوانی شناختی بر MS

بازتوانی شناختی حافظه بر روی حافظه فعال بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS): مولتیپل اسکلروزیس ( ام.اس) یک بیماری التهابی سیستم اعصاب مرکزی است که معمولا […]
2018-09-05

بازیابی و ارتقای توجه و تمرکز بوسیله بازتوانی شناختی در بیماران مبتلا به MS و ADHD

یکی از مشکلات اساسی در بیماران مبتلا به ADHD (اختلال بیش فعالی کمبود توجه) و بیماری MS ( تصلب چندگانه)، کمبود توجه است. بنابراین استفاده از […]