2021-09-22

کاربرد ارزیابی شناختی در بیماری پارکینسون

ارزیابی بالینی عملکرد شناختی در بیماری پارکینسون بیماری پارکینسون به عنوان یک اختلال حرکتی در نظر گرفته می شود ولی افراد مبتلا به این بیماری ممکن […]
2021-08-28

عملکردهای عصبی-روانی افراد در ارزیابی بالینی ADHD بزرگسالان

عملکردهای عصبی-روانی افراد در ارزیابی بالینی ADHD بزرگسالان اختلال نقص توجه و بیش فعالی(ADHD) یکی از شایعترین اختلالات عصبی تکاملی دوران کودکی است که در بسیاری […]
2021-08-08

پیش بینی آلزایمر با ارزیابی شناختی در بزرگسالان

استفاده از ارزیابی شناختی برای پیش بینی آلزایمر افراد بزرگسال بیماری آلزایمر میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد و درمان شناخته شده ای […]
2021-04-14

تأثیر ارزیابی شناختی برای کودکان ADHD در بهبود مشکلات تحصیلی

تاثیر ارزیابی عصب-شناختی برای کودکان ADHD در بهبودی مشکلات تحصیلی هدف: این مطالعه اثربخشی ارزیابی عصب-شناختی بر مشکلات تحصیلی(AET) برای کودکان دارای اختلال ADHD را برسی […]