مطالب خواندنی

2021-07-18
اثرات tDCS بر پیری فیزیولوژیکی

اثرات tDCS بر روی ویژگی های شبکه مغز در طول پیری فیزیولوژیکی

اثرات tDCS بر روی ویژگی های شبکه مغز در طول پیری فیزیولوژیکی: انسانها طی روند پیری از نظر فیزیولوژیک، بیولوژیک و روانشناختی تغییرات زیادی نشان میدهند. […]
2021-07-10
تأثیر نوروفیدبک بر اوتیسم

تأثیر نوروفیدبک بر اوتیسم

تأثیر نوروفیدبک به عنوان یک روش درمانی برای کودکان طیف اوتیسم اوتیسم یک اختلال رفتاری است که در جنبه های متغیر رشد عصبی مانند تعامل اجتماعی، […]
2021-07-07
تشخیص افسردگی با EEG

تشخیص افسردگی با EEG

رویکردی برای تشخیص افسردگی با استفاده از ویژگی های الکتروانسفالوگرام(EEG) افسردگی یک مشکل عمده بهداشت عمومی است که بار قابل توجهی در سراسر جهان ایجاد می […]
2021-06-16
حافظه کاری

تاثیر درمان نوروفیدبک بر حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری

تاثیر درمان نوروفیدبک بر حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری کودکانی که در مهارت های علمی خواندن،نوشتن و یا ریاضی مشکل دارند به عنوان […]
2021-06-16
بیوفیدبک تنفس

بیوفیدبک تنفس برای افسران پلیس در یک محیط مجازی استرس زا

بیوفیدبک تنفس برای افسران پلیس در یک محیط مجازی استرس زا: استرس حاد فیزیولوژیکی باعث کاهش عملکرد در کنترل حرکتی، شناختی و یا ادراکی شده و […]
2021-06-02
نوروفیدبک روشی برای مدیریت استرس

نوروفیدبک روشی برای مدیریت استرس

نوروفیدبک روشی برای مدیریت استرس نوروفیدبک یک روش یادگیری است که به فرد امکان می دهد الگوهای موج مغزی را در جهت سالم تغییر دهد. درک […]