نوروفیدبک

2021-09-01
نوروفیدبک و مصرف غذا

استفاده از نوروفیدبک در کنترل مصرف غذا 

 نوروفیدبک و مطالعه نشانگرهای زیستی EEG در مصرف غذا  مطالعات علوم شناختی نشان دادند تصمیم یک شخص در مورد غذا خوردن تحت تأثیر عوامل محیطی مانند […]
2021-08-11
بررسی روش های موثر بر توجه بینایی کودکان ADHD

مقایسه نوروفیدبک و مداخلات حرکتی-ادراکی در توجه بینایی کودکان مبتلا به ADHD

مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک و مداخلات حرکتی-ادراکی در توجه بینایی کودکان مبتلا به ADHD اختلال ADHD یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی دوران کودکی است که […]
2021-07-10
تأثیر نوروفیدبک بر اوتیسم

تأثیر نوروفیدبک بر اوتیسم

تأثیر نوروفیدبک به عنوان یک روش درمانی برای کودکان طیف اوتیسم اوتیسم یک اختلال رفتاری است که در جنبه های متغیر رشد عصبی مانند تعامل اجتماعی، […]
2021-06-16
حافظه کاری

تاثیر درمان نوروفیدبک بر حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری

تاثیر درمان نوروفیدبک بر حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری کودکانی که در مهارت های علمی خواندن،نوشتن و یا ریاضی مشکل دارند به عنوان […]
2021-06-02
نوروفیدبک روشی برای مدیریت استرس

نوروفیدبک روشی برای مدیریت استرس

نوروفیدبک روشی برای مدیریت استرس نوروفیدبک یک روش یادگیری است که به فرد امکان می دهد الگوهای موج مغزی را در جهت سالم تغییر دهد. درک […]
2021-02-24
درمان PTSD

درمان PTSD با نوروفیدبک

 کاربرد نوروفیدبک در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه: اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) به یک مشکل مهم بهداشت عمومی تبدیل شده است. […]