2023-11-25

بیش فعالی و درمان آن با ریتالین و نوروفیدبک

اثر بخشی ریتالین در کودکان مبتلا به بیش فعالی تحت آموزش نوروفیدبک تحقیقات فعلی نشان داده است که نوروفیدبک یک درمان مناسب برای اختلال بیش فعالی […]
2023-08-17

اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود عملکرد زمان واکنش ورزشکاران فوتبال

اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود عملکرد زمان واکنش ورزشکاران فوتبال مقدمه یکی از مهمترین اهداف دانش آموزان و ورزشکاران این است که . دستیابی به عملکرد مطلوب […]
2022-08-20

اثر نوروفیدبک بر اوتیسم

اثرات طولانی مدت درمان نوروفیدبک در اوتیسم تحقیقات گذشته تاثیر قابل توجه ۴۰ جلسه نوروفیدبک را در بهبود عملکرد های اجرایی و رفتار اجتماعی در کودکان […]
2022-04-28

بهبود نارسا خوانی با نوروفیدبک

 بهبود ارتباط عملکردی در نارسا خوانی از طریق آموزش ترکیبی نوروفیدبک و تمرینات دیداری کودکان مبتلا به نارسا خوانی عملکرد ضعیفی در مهارت های خواندن دارند […]
2022-04-09

بررسی تأثیر صوت در جلسات نوروفیدبک در ورزشکاران

بررسی تأثیر صوت در جلسات نوروفیدبک در ورزشکاران با توجه به اینکه ورزشکاران به طور مداوم در محیط های پر سرو صدا تمرین و رقابت میکنند […]
2021-12-18

اثر نوروفیدبک بر حافظه بلند مدت

اثر نوروفیدبک بر حافظه بلند مدت داشتن حافظه با عملکرد بهتر برای بهبود زندگی انسان حیاتی است. به طوری که حافظه به ما نوعی احساس تداوم […]