نوروفیدبک

2022-08-20

اثر نوروفیدبک بر اوتیسم

اثرات طولانی مدت درمان نوروفیدبک در اوتیسم تحقیقات گذشته تاثیر قابل توجه ۴۰ جلسه نوروفیدبک را در بهبود عملکرد های اجرایی و رفتار اجتماعی در کودکان […]
2022-04-28

بهبود نارسا خوانی با نوروفیدبک

 بهبود ارتباط عملکردی در نارسا خوانی از طریق آموزش ترکیبی نوروفیدبک و تمرینات دیداری کودکان مبتلا به نارسا خوانی عملکرد ضعیفی در مهارت های خواندن دارند […]
2022-04-09

بررسی تأثیر صوت در جلسات نوروفیدبک در ورزشکاران

بررسی تأثیر صوت در جلسات نوروفیدبک در ورزشکاران با توجه به اینکه ورزشکاران به طور مداوم در محیط های پر سرو صدا تمرین و رقابت میکنند […]
2021-12-18

اثر نوروفیدبک بر حافظه بلند مدت

اثر نوروفیدبک بر حافظه بلند مدت داشتن حافظه با عملکرد بهتر برای بهبود زندگی انسان حیاتی است. به طوری که حافظه به ما نوعی احساس تداوم […]
2021-09-01

استفاده از نوروفیدبک در کنترل مصرف غذا 

 نوروفیدبک و مطالعه نشانگرهای زیستی EEG در مصرف غذا  مطالعات علوم شناختی نشان دادند تصمیم یک شخص در مورد غذا خوردن تحت تأثیر عوامل محیطی مانند […]
2021-08-11

مقایسه نوروفیدبک و مداخلات حرکتی-ادراکی در توجه بینایی کودکان مبتلا به ADHD

مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک و مداخلات حرکتی-ادراکی در توجه بینایی کودکان مبتلا به ADHD اختلال ADHD یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی دوران کودکی است که […]