عملکردهای شناختی

2021-02-18
روش جدید پیش بینی افت عملکرد های شناختی

روش جدید برای پیش بینی ریسک افت عملکرد شناختی

روش جدید برای پیش بینی ریسک افت عملکرد شناختی پیش آگهی زودرس افراد مسن با ریسک بالای افت عملکرد شناختی آمنیستیک (aMCI) ، با استفاده از […]
2020-09-05
تروما و کاهش عملکرد های شناختی در بزرگسالان

تروما و کاهش عملکرد های شناختی در بزرگسالان

تروما و کاهش عملکرد های شناختی در بزرگسالان فردی که ترومایی را اخیراً متحمل شده تأثیر بیشتری در جنبه های عملکرد شناختی دیده تا  فردی که […]
2020-03-02
تغییر شخصیت در اثر آسیب مغزی

تغییر شخصیت در اثر آسیب مغزی

تغییر شخصیت در اثر آسیب مغزی ناحیه لوب فرونتال: مغز انسان به چهار لوب تقسیم می شود: فرونتال، تمپورال، پریتال، اکسیپیتال. لوب فرونتال در قسمت جلوی […]