سکته مغزی

2019-01-31
بهبود بازماندگان سکته مغزی

بهبود فعالیت های روزانه‌ی بازماندگان سکته مغزی 

بهبود فعالیت های روزانه‌ی بازماندگان سکته مغزی  سکته مغزی یکی از علل اصلی ناتوانی در سراسر جهان است. اختلال عملکرد که منجر به عملکرد ضعیف در […]