2021-10-16

تآثیر tDCS آنودال بر عملکرد شناختی بیماران سکته مغزی

ارتقای کارایی توانبخشی با استفاده از تحریک آنودال tDCS هم جهت با ضایعه در بیماران سکته مغزی تحریک جریان مستقیم (tDCS) می تواند اثرات تمرینات حرکتی […]
2019-01-31

بهبود فعالیت های روزانه‌ی بازماندگان سکته مغزی 

بهبود فعالیت های روزانه‌ی بازماندگان سکته مغزی  سکته مغزی یکی از علل اصلی ناتوانی در سراسر جهان است. اختلال عملکرد که منجر به عملکرد ضعیف در […]