2020-12-06

تأثیر rTMS بروی خاطرات آزار دهنده در گذشته

تأثیر درمان rTMS  بروی خاطرات آزار دهنده در گذشته: پاک کردن خاطرات آزار دهنده برای سالهای زیادی یک چالش بود. یکی از روش ها برای تغییر […]
2018-10-09

شروع مارکتینگ دستگاه تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای عمیق Brainsway ، برای درمان اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)

تائید استفاده از روش تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای عمیق (rTMS) شرکتBrainsway ، برای درمان اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) توسط FDA در ۱۷ آگوست سال جاری، اداره […]