تحریک الکتریکی مغز

2022-08-17

تاثیر tdcs بر اسکیزوفرنی

تاثیر tdcs برای کاهش علائم منفی اختلال اسکیزوفرنی در اسکیزوفرنی علائم منفی (کاهش ابراز هیجانی ، بی ارادگی ، فقدان گفتار ، فقدان احساس لذت ، […]
2022-04-20

اثر بخشی tDCS برای بهبودی علایم اختلال وسواس اجباری

اثر بخشی (tdcs) تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای برای بهبودی علایم و تعدیل قشر مغز اختلال وسواس اجباری  اختلال وسواس اجباری (ocd) یک بیماری ناتوان […]
2022-01-01

تحریک مستقیم فراجمجمه ای در دمانس فرونتوتمپورال

تحریک مستقیم فراجمجمه ای در دمانس فرونتوتمپورال: یک کارآزمایی تصادفی دمانس فرونتوتمپورال، بر خلاف بیماری آلزایمر که بخش اعظم مغز را مختل می کند، این نوع […]
2021-11-13

تأثیر tDCS بر احساسات افراد ADHD

تأثیر tDCS بر احساسات افراد ADHD مقدمه: ADHD با علائمی مانند بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری مشخص می شود. افراد مبتلا به ADHD همچنین سطوح […]
2021-10-16

تآثیر tDCS آنودال بر عملکرد شناختی بیماران سکته مغزی

ارتقای کارایی توانبخشی با استفاده از تحریک آنودال tDCS هم جهت با ضایعه در بیماران سکته مغزی تحریک جریان مستقیم (tDCS) می تواند اثرات تمرینات حرکتی […]
2021-10-02

اثر tDCS و بازتوانی شناختی(CRT) همزمان بر حافظه رویدادی در بیماران ضربه مغزی

اثر tDCS و بازتوانی شناختی(CRT) همزمان بر حافظه رویدادی در بیماران ضربه مغزی نقص در حافظه رویدادی به دنبال ضربه مغزی (TBI) شایع است و بر […]