2021-12-02

درمان اعتیاد به مواد مخدر با روش rTMS

درمان اعتیاد به مواد مخدر با روش rTMS اعتیاد به مواد مخدر می تواند یک اختلال عود کننده مخرب و مزمن با پیامدهای اجتماعی، روانی و […]