2020-07-04

تأثیر آنتی اکسیدان‌ بر درمان بیماران روان پریش

افزایش آنتی اکسیدان ها در مغز موجب بهبود در درمان بیماران روانپریش می‌شود آن دسته از بیماران روان پریش که سطح بالاتری از آنتی اکسیدان‌ بنام […]