مطالب تخصصی

2022-04-28

بهبود نارسا خوانی با نوروفیدبک

 بهبود ارتباط عملکردی در نارسا خوانی از طریق آموزش ترکیبی نوروفیدبک و تمرینات دیداری کودکان مبتلا به نارسا خوانی عملکرد ضعیفی در مهارت های خواندن دارند […]
2022-04-20

اثر بخشی tDCS برای بهبودی علایم اختلال وسواس اجباری

اثر بخشی (tdcs) تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای برای بهبودی علایم و تعدیل قشر مغز اختلال وسواس اجباری  اختلال وسواس اجباری (ocd) یک بیماری ناتوان […]
2022-01-29

ارتباط اسید فولیک و عملکرد شناختی سالمندان

اسید فولیک بالا یا فولات همراه با وضعیت ویتامین B-12 کم: ارتباط بالقوه اما متناقض با عملکرد شناختی در سالمندان نگرانی‌های ایمنی بالقوه نسبت به اختلال […]
2022-01-01

تحریک مستقیم فراجمجمه ای در دمانس فرونتوتمپورال

تحریک مستقیم فراجمجمه ای در دمانس فرونتوتمپورال: یک کارآزمایی تصادفی دمانس فرونتوتمپورال، بر خلاف بیماری آلزایمر که بخش اعظم مغز را مختل می کند، این نوع […]
2021-11-24

افزایش فرکانس بتا در لوب گیجگاهی در پسران مبتلا به ADHD با لورتا

افزایش فعالیت فرکانس بتا در لوب گیجگاهی در پسران مبتلا به اختلال بیش فعالی با Loreta اختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD) یک اختلال عصبی روانپزشکی […]
2021-11-20

اوتیسم و بیش فعالی و شباهت آن در بزرگسالان

شباهت علائم ذهنی بین افراد مبتلا به طیف اوتیسم و ​​اختلال بیش فعالی در بزرگسالان اختلال طیف اوتیسم (ASD) به عنوان رفتارهای ناسازگار تکراری، رفتارهای حرکتی […]