مطالب تخصصی

2021-10-16
بهبود عملکرد شناختی بیماران سکته مغزی با tDCS

تآثیر tDCS آنودال بر عملکرد شناختی بیماران سکته مغزی

ارتقای کارایی توانبخشی با استفاده از تحریک آنودال tDCS هم جهت با ضایعه در بیماران سکته مغزی تحریک جریان مستقیم (tDCS) می تواند اثرات تمرینات حرکتی […]
2021-10-13
کیفیت خواب و کندن مو و پوست

کیفیت خواب و ارتباطات بالینی آن با کندن مو و پوست

کیفیت خواب و ارتباطات بالینی آن با کندن مو و پوست تریکوتیلومانیا (TTM) با کندن مو و پوست مو همراه است. اختلال برداشت پوست (SPD) با […]
2021-10-09
تفکیک حافظه کاری به تصویری به وسیله rTMS

تفکیک حوزه های مربوط به حافظه کاری به تصویری در مغز توسط rTMS

تفکیک حوزه های مربوط به حافظه کاری به تصویری در قشر پیش پیشانی مغز توسط rTMS سازماندهی عملکرد حافظه فعال (WM) در قشر پیش پیشانی انسان نامشخص […]
2021-09-15
اثر بازتوانی شناختی بر جانبازان

اثر بازتوانی شناختی(CRT) بر جانبازان

اثر طولانی مدت بازتوانی شناختی بدون توجه به وضعیت شناختی پیش از توانبخشی برای جانبازان با آسیب مغزی (TBI) مشکلات مداوم در کارکردهای اجرایی (EF) پس […]
2021-09-01
نوروفیدبک و مصرف غذا

استفاده از نوروفیدبک در کنترل مصرف غذا 

 نوروفیدبک و مطالعه نشانگرهای زیستی EEG در مصرف غذا  مطالعات علوم شناختی نشان دادند تصمیم یک شخص در مورد غذا خوردن تحت تأثیر عوامل محیطی مانند […]
2021-08-14
کنترل هیجان

کنترل هیجان و تعدیل عصبی

تعدیل عصبی و کنترل شناختی هیجان هیجان ها و تنظیم هیجان بسیار پیچیده تر از آن هستند که اکثر افراد تصور می کنند. به نظر می […]