2024-01-20

تشخیص اختلال دوقطبی با نقشه مغزی (QEEG)

تشخیص اختلال دوقطبی با نقشه مغزی (QEEG) در گذشت از اختلال دو قطبی به عنوان اختلال شیدایی-افسردگی یاد می شد. فردی که به اختلال دوقطبی مبتلا […]
2023-10-02

rTMS و تأثیر آن بر بیماران اسکیزوفرنی

rTMS ممکن است عملکرد شناختی را بهبود بخشد: یک مطالعه اکتشافی در بیماران اسکیزوفرنی با توهمات شنوایی اهداف اختلال شناختی در بیماران اسکیزوفرنی با توهمات شنوایی […]
2022-08-27

پیامدهای روانی کرونا (COVID-19)

پیامدهای روانی-اجتماعی کرونا(COVID-19) و توصیف عملکرد شناختی بازماندگامن آن علائم و پیامدهای عصبی و روانی به طور فزاینده ای  پس از کرونا (COVID-19) آشکار می شود. […]
2022-04-28

بهبود نارسا خوانی با نوروفیدبک

 بهبود ارتباط عملکردی در نارسا خوانی از طریق آموزش ترکیبی نوروفیدبک و تمرینات دیداری کودکان مبتلا به نارسا خوانی عملکرد ضعیفی در مهارت های خواندن دارند […]