2018-11-22

آموزش نوروفیدبک با رویکرد BCI(رابط مغز انسان و کامپیوتر) در سالمندان

آموزش نوروفیدبک با رویکرد BCI(رابط مغز انسان و کامپیوتر) در سالمندان مشکلاتی که هنگام سالمندی رخ می‌دهد منجر به بروز محدودیت های حرکتی و کلامی و […]