2018-11-12

رابطه‌ی افسردگی و کمردرد

افسردگی می تواند منجر به کمر درد شود طبق تحقیقات استرالیایی، افراد مبتلا به افسردگی در طول زندگی خود بیشتر از ۶۰ درصد در معرض ابتلا […]