پرخوری

2018-12-15
درمان پرخوری

درمان اختلالات خوردن(پر‌خوری) با نوروفیدبک

درمان پرخوری با نوروفیدبک: روانشناسان شناختی پیوسته کوشیده اند تا خطاهای شناختی افراد مبتلا به پرخوری را شناسایی کنند. در سال های اخیر، با پی بردن […]