2018-11-01

اولین واکسن آلزایمر در ایالات متحده تولید شد

اولین واکسن آلزایمر در ایالات متحده تولید شد پیشرفت های خوبی در زمینه واکسن آلزایمر توسط دانشمندانی از ایالات متحده و استرالیا، به دست آمده است […]