2021-11-10

ارزیابی تأثیر rTMS در پیشگیری از میگرن در بیماران مقاوم به درمان

ارزیابی تأثیر rTMS در پیشگیری از میگرن در بیماران مقاوم به درمان مواد و روش ها: بیماران میگرنی بالای ۱۵ سال ، بیش از ۷ حمله در […]