2022-01-08

اثرات tDCS بر روی بیومارکرهای التهابی در افسردگی دو قطبی

اثرات tDCS بر روی بیومارکرهای التهابی در افسردگی دوقطبی اختلال افسردگی دو قطبی یکی از شایع ترین اختلالات روان شناختی و از جمله علل مهم خودکشی […]
2020-07-06

اثرات عصب شناختی روش درمانی tdcs در اختلال دو قطبی و افسردگی

اثرات عصب شناختی روش درمانی tdcs در اختلال دو قطبی و افسردگی در تحقیقات جدید یافت شده است که tdcs اثرات ضد افسردگی و هم چنین […]