2021-12-18

اثر نوروفیدبک بر حافظه بلند مدت

اثر نوروفیدبک بر حافظه بلند مدت داشتن حافظه با عملکرد بهتر برای بهبود زندگی انسان حیاتی است. به طوری که حافظه به ما نوعی احساس تداوم […]
2021-06-16

تاثیر درمان نوروفیدبک بر حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری

تاثیر درمان نوروفیدبک بر حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری کودکانی که در مهارت های علمی خواندن،نوشتن و یا ریاضی مشکل دارند به عنوان […]
2020-05-28

درمان حافظه کودکان مبتلا به ADHD با نوروفیدبک

درمان نوروفیدبک کمک کننده برای بهبود حافظه فعال در کودکان مبتلا به ADHD کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی از ضعف حافظه فعال رنج می برند؛ […]
2018-11-08

تأثیرات بازتوانی بر بهبود حافظه افراد مسن

ارتباطات عصبی پس از بازتوانی و انتقال اثرات آن در حافظه فعال در افراد مسن یکی از مشکلات اساسی در افراد مسن مشکلات مربوط به حافظه […]
2018-09-22

بازتوانی عملکرد حافظه پس از آسیب مغزی (بازتوانی عملکرد حافظه) :

بازتوانی عملکرد حافظه پس از آسیب مغزی (بازتوانی عملکرد حافظه) : یکی از مشکلات اساسی در بیماران آسیب مغزی عمدتا در بیماران سکته مغزی، مختل شدن […]