حافظه

2020-05-28
درمان حافظه کودکان adhd با نوروفیدبک

درمان حافظه کودکان مبتلا به ADHD با نوروفیدبک

درمان نوروفیدبک کمک کننده برای بهبود حافظه فعال در کودکان مبتلا به ADHD کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی از ضعف حافظه فعال رنج می برند؛ […]
2018-11-08
بهبود حافظه افراد مسن

تأثیرات بازتوانی بر بهبود حافظه افراد مسن

ارتباطات عصبی پس از بازتوانی و انتقال اثرات آن در حافظه فعال در افراد مسن یکی از مشکلات اساسی در افراد مسن مشکلات مربوط به حافظه […]
2018-09-22

بازتوانی عملکرد حافظه پس از آسیب مغزی (بازتوانی عملکرد حافظه) :

بازتوانی عملکرد حافظه پس از آسیب مغزی (بازتوانی عملکرد حافظه) : یکی از مشکلات اساسی در بیماران آسیب مغزی عمدتا در بیماران سکته مغزی، مختل شدن […]