2021-06-16

تاثیر درمان نوروفیدبک بر حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری

تاثیر درمان نوروفیدبک بر حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری کودکانی که در مهارت های علمی خواندن،نوشتن و یا ریاضی مشکل دارند به عنوان […]