2020-12-06

تأثیر rTMS بروی خاطرات آزار دهنده در گذشته

تأثیر درمان rTMS  بروی خاطرات آزار دهنده در گذشته: پاک کردن خاطرات آزار دهنده برای سالهای زیادی یک چالش بود. یکی از روش ها برای تغییر […]