2021-03-06

مقایسه انعطاف پذیری شناختی ، ریسک پذیری و زمان واکنش در افراد بزرگسال با و بدون ADHD

مقایسه انعطاف پذیری شناختی ، ریسک پذیری و زمان واکنش در افراد بزرگسال با و بدون ADHD اختلال بیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) نوعی اختلال […]
2020-02-16

تاثیر بازتوانی شناختی بر بهبود اضطراب کودکان

تاثیر آموزش بازتوانی شناختی بر بهبود نشانه های اضطرابی در کودکان امروزه اختلال‌های اضطرابی در بین کودکان بسیار شایع است و باعث کاهش کیفیت زندگی در […]
2018-11-20

باز توانی شناختی کودکان مبتلا به اختلالات رشدی عصبی

بازتوانی شناختی رفتارهای سازگارانه در کودکان مبتلا به اختلالات رشدی عصبی یکی از مشکلات کودکان مبتلا به اختلالات رشدی عصبی رفتارهای ناسازگارانه آن ها می‌باشد. بنابراین […]
2018-09-22

بازتوانی عملکرد حافظه پس از آسیب مغزی (بازتوانی عملکرد حافظه) :

بازتوانی عملکرد حافظه پس از آسیب مغزی (بازتوانی عملکرد حافظه) : یکی از مشکلات اساسی در بیماران آسیب مغزی عمدتا در بیماران سکته مغزی، مختل شدن […]
2018-09-05

بازیابی و ارتقای توجه و تمرکز بوسیله بازتوانی شناختی در بیماران مبتلا به MS و ADHD

یکی از مشکلات اساسی در بیماران مبتلا به ADHD (اختلال بیش فعالی کمبود توجه) و بیماری MS ( تصلب چندگانه)، کمبود توجه است. بنابراین استفاده از […]