2018-11-08

تأثیرات بازتوانی بر بهبود حافظه افراد مسن

ارتباطات عصبی پس از بازتوانی و انتقال اثرات آن در حافظه فعال در افراد مسن یکی از مشکلات اساسی در افراد مسن مشکلات مربوط به حافظه […]
2018-09-11

اسید اوریک و کارکردهای شناختی در افراد مسن

رابطه ی اسید اوریک و کارکردهای شناختی در افراد مسن : به بالا بودن اسید اوریک خون، هایپراوریسمی گفته می شود که به عنوان عامل خطر […]