تأثیر rtms بر میگرن
ارزیابی تأثیر rTMS در پیشگیری از میگرن در بیماران مقاوم به درمان
2021-11-10
عملکرد شناختی کند و ارتباط آن با اوتیسم
عملکرد شناختی کند و ارتباط بالینی آن با افراد مبتلا به اوتیسم
2021-11-17

تأثیر tDCS بر احساسات افراد ADHD

مقدمه: ADHD با علائمی مانند بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری مشخص می شود. افراد مبتلا به ADHD همچنین سطوح پرخاشگری و خشم را در نتیجه عدم تعدیل احساسات تجربه می کنند . افراد مبتلا به ADHD اغلب برای تعدیل این علائم به دارو متکی هستند، اما همیشه یک دوره درمانی موثر نیست.این مطالعه با هدف بررسی تأثیر tDCS بر تنظیم احساسات منفی افراد ADHD انجام شد، که به طور بالقوه می تواند از استفاده از tDCS به عنوان یک درمان جایگزین برای ADHD پشتیبانی کند. همچنین برای بررسی تأثیر احساسات بر تصمیم گیری استفاده شده است.

در مطالعه حاضر از یک نسخه غیرمنصفانه جانبدارانه بازی برای برانگیختن احساسات منفی استفاده شد. صرف نظر از استراتژی مورد استفاده، شرکت کنندگان بازخوردهای منفی مداوم دریافت می کردند. روش‌ها: شصت و شش شرکت‌کننده (محدوده سنی ۲۷-۱۸ سال) در این مطالعه شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد که سه فهرست را تکمیل کنند: مقیاس ترجیح برای شهود و مشورت، پرسشنامه تکانشگری دیکمن، و مقیاس خودگزارشی ADHD. پس از این مرحله اول، آنها دو فهرست احساسات را تکمیل کردند. چرخ احساسات ژنو و آدمک خودارزیابی.

نتیجه

سپس شرکت‌کنندگان به تجهیزات tDCS مرتبط شدند و به‌طور تصادفی به یکی از سه شرایط آزمایشی اختصاص داده شدند: تحریک کاتدی DLPFC راست و تحریک آندال DLPFC چپ، تحریک آندال DLPFC سمت راست و تحریک کاتدی DLPFC چپ و شرایط ساختگی. تحریک روی ۱٫۵ میلی آمپر به مدت ۲۰ دقیقه تنظیم شد. پس از ۵ دقیقه، نسخه کامپیوتری بازی اولتیماتوم به شرکت کنندگان ارائه شد، آنها با چهار شرکت کننده خیالی بازی کردند و پس از هر دور بازخورد منفی دریافت کردند. یافته‌ها: نتایج نشان‌دهنده تأثیر اصلی معنی‌دار شرط tDCS در تعدیل پاسخ‌های هیجانی و احساسات منفی بود. این اثر با امتیاز در مقیاس خودگزارشی ADHD واسطه شد و برای احساسات منفی قوی‌تر بود.


مطالب مرتبط: درمان کودکان ADHD با tDCS  , تحریک الکتریکی مغز(tDCS)

منبع : Barbara Colombo, Paola Iannello, Amanda S. Christensen, Alice Cancer, Abstract #82: Neuromodulation as way to affect ADHD related symptoms. A tDCS study,Brain Stimulation, Volume 12, Issue 2 2019,Page e29, ISSN 1935-861X
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *