امواج مغزی کودکان بیش فعال و مبتلا به بیماری انگلی
امواج مغزی در کودکان مبتلا به بیماری های انگلی و مبتلا به بیش فعالی
2021-11-06
تأثیر tdcs بر احساسات افراد adhd
تأثیر tDCS بر احساسات افراد ADHD
2021-11-13

ارزیابی تأثیر rTMS در پیشگیری از میگرن در بیماران مقاوم به درمان

مواد و روش ها: بیماران میگرنی بالای ۱۵ سال ، بیش از ۷ حمله در ماه و مقاوم به حداقل دو داروی پیشگیری کننده گنجانده شدند. بیماران از نظر فراوانی ، شدت ، ناتوانی عملکردی ، تعداد داروهای نجات و شاخص میگرن مورد ارزیابی قرار گرفتند. سه جلسه rtms, با ۱۰هرتز به قشر جلویی چپ ۶۰۰ پالس داده شد. پاسخ در پایان جلسه به مدت ۴ هفته ارزیابی شد.

یافته ها: پنجاه و یک بیمار ۱۶ تا ۶۱ ساله و ۴۵ زن مبتلا به میگرن تحت درمان قرار گرفتند. پنجاه بیمار کاهش ۹۸درصدی دفعات سردرد را در پایان و ۱ هفته پس از rTMS داشتند که تأثیر rTMS بر میگرن را نشان می دهد که این بهبود تا هفته چهارم در بیماران ادامه داشت. فراوانی سردرد، شدت، ناتوانی عملکردی، شاخص میگرن و داروها به طور قابل توجهی در تمام نقاط کاهش یافته، اما حداکثربهبودی در ۲ هفته اول مشاهده شد. هیچ رویداد جانبی جدی وجود نداشت.

نتیجه گیری

 rTMS با نرخ بالا در قشر جلویی چپ برای پیشگیری از میگرن موثر است و به خوبی تحمل می شود.


مطالب مرتبط: تحریک مکرر مغناطیسی(rTMS) , میگرن

منبع :
Misra, U.K., Kalita, J. & Bhoi, S.K. High-rate repetitive transcranial magnetic stimulation in migraine prophylaxis: a randomized, placebo-controlled study. J Neurol ۲۶۰, ۲۷۹۳–۲۸۰۱ (۲۰۱۳). https://doi.org/10.1007/s00415-013-7072-2

بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *