شیوع علائم افسردگی و اضطراب پس از همه گیری کرونا
شیوع علائم افسردگی و اضطراب پس از همه گیری کرونا
2021-12-08
مداخلات روانشناحتی برای درمان اختلالات شناختی بیش فعالی
مداخلات روانشناختی برای درمان اختلالات شناختی بیش فعالی
2021-12-29

اثر نوروفیدبک بر حافظه بلند مدت

داشتن حافظه با عملکرد بهتر برای بهبود زندگی انسان حیاتی است. به طوری که حافظه به ما نوعی احساس تداوم می بخشد و درک ما از خویشتن به آن بستگی دارد. با توجه به اهمیت حافظه در زندگی انسان، تکنیک های زیادی جهت بهبود حافظه افراد، به کار گرفته شده که یکی از این تکنیک ها نوروفیدبک است. نوروفیدبک ابزار مناسبی برای بهبود عملکردهای شناختی، هم‌چنین روشی ایمن و بدون درد است که کارکرد و خودکنترلی مغز را به طریق مختلف بهبود می بخشد.

یکی از امواج مغزی به نام موج تتا می باشد که با تثبیت و کدگذاری حافظه مرتبط است؛ در این پژوهش توانایی بهبود حافظه بلند مدت با استفاده از این تکنیک (NFB) را بررسی شده که نسبت توان امواج تتا/بتا با استفاده از ابزار نقشه مغزی (EEG) مشخص شده است. هم چنین حافظه افراد قبل از درمان با ابزار های شناختی سنجش شده بودند.

نتایج پس از درمان نشان می دهد گروهی که نوروفیدبک دریافت کرده بودند حافظه‌ی بلند مدت بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند و تفاوت های قابل توجهی در فعالیت مغزی بین حافظه اپیزودیک و معنایی در طول آزمون های بازخوانی مشخص شد. این یافته ها نشان دادند که حافظه بلند مدت از طریق آموزش و اجرای نوروفیدبک با امواج تتا/بتای ضعیف بهبود پیدا میکند و در کنار آن حافظه ی اپیزودیک و حافظه‌ی معنایی را نیز بهبود می‌بخشد. بنابراین برای جلوگیری از ضعف حافظه و بیماری های همراه آن من جمله آلزایمر، درمان نوروفیدبک می تواند کمک کننده باشد.

مطالب مرتبط: نوروفیدبک ، درمان ADHD با نوروفیدبک

منبع : Yu-Hsuan Tseng, Kaori Tamura, Tsuyoshi Okamoto et al. Neurofeedback Training Improves Long-Term Memory Performance, 14 April 2021, PREPRINT (Version 1) available at Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-413214/v1]
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *