اختلال اضطراب بیماری
اختلال اضطراب بیماری
2022-04-23
اختلالات روانی و رابطه آن با زوال عقل
اختلالات روانی و رابطه آن با زوال عقل
2022-05-07

 بهبود ارتباط عملکردی در نارسا خوانی از طریق آموزش ترکیبی نوروفیدبک و تمرینات دیداری

کودکان مبتلا به نارسا خوانی عملکرد ضعیفی در مهارت های خواندن دارند و این نارسایی به طور قابل ملاحظه ای در پیشرفت تحصیلی تأثیر می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات ترکیبی نوروفیدبک (NF) و تمرینات دیداری (VT) بر کودکان مبتلا به نارسا خوانی رشدی بود. مطالعاتی که به وسیله تصویربرداری از مغز افراد نارساخوان انجام شده، حاکی از این است که این بدعملکردی ها بیشتر در مناطق خلفی و مغز در اطراف شکنج آنگولار در نیمکره چپ متمرکز است.

در این افراد عملکرد ضعیف تمپورال-پریتال و همچنین اختلالاتی در سیستم های عصبی خواندن شامل آهیانه ای – گیجگاهی و گیجگاهی – پس سری گزارش شده است.  همچنین بین توانایی خواندن و فعالیت مغز در نواحی گیجگاهی چپ، ارتباط خطی مثبتی وجود دارد. یعنی به فراخور افزایش توانایی خواندن، میزان فعالیت در این منطقه افزایش و همینطور در نواحی پایین آهیانه در لوب راست، در پی افزایش توانایی خواندن، فعالیت افزایش مییابد.

بنابراین در این پژوهش پس از درمان نوروفیدبک در این مناطق، اصلاح عملکرد در مناطق یاد شده را مشاهده کردند و عملکرد خواندن این کودکان در مقایسه با اوایل بهبود یافته بود. نوروفیدبک روشی ایمن و بدون درد است که با استفاده از آن می توان کارکرد و خودکنترلی مغز را به طرق مختلف بهبود بخشید. بنابراین میتوان از نوروفیدبک به عنوان یک درمان مفید برای کاهش مشکلات نارسا خوانی استفاده کرد.

مطالب مرتبط: نوروفیدبک  ، تاثیر درمان نوروفیدبک بر حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری


منبع : Taskov, T., & Dushanova, J. (2022). Improving Functional Connectivity in Developmental Dyslexia through Combined Neurofeedback and Visual Training. Symmetry, ۱۴(۲), ۳۶۹٫‏

بیشتر بدانید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *