مداخلات روانشناحتی برای درمان اختلالات شناختی بیش فعالی
مداخلات روانشناختی برای درمان اختلالات شناختی بیش فعالی
2021-12-29
تاثیر tdcs بر افسردگی دو قطبی
اثرات tDCS بر روی بیومارکرهای التهابی در افسردگی دو قطبی
2022-01-08

تحریک مستقیم فراجمجمه ای در دمانس فرونتوتمپورال: یک کارآزمایی تصادفی

دمانس فرونتوتمپورال، بر خلاف بیماری آلزایمر که بخش اعظم مغز را مختل می کند، این نوع اختلالات شناختی و حافظه شامل طیف اختلالات نادری است که بیشتر لوب های پیشانی و گیجگاهی را هدف قرار می دهد بدین معنا که بر شخصیت و رفتار فرد اثر می گذارد.

این بیماری موجب تحلیل رفتن سلولهای عصبی در بخشهای جلویی مغز یا قسمت جلویی لوب های گیجگاهی میشود. نشانه های این بیماری، همانند بیماری آلزایمر بمرور پدیدار شده و در بیشتر موارد با این علائم من جمله کنترل تمرکز حواس، قوه تشخیص و کنترل هیجانات مرتبط می باشد. شخصیت فرد بیمار به آرامی شروع به تغییر می کند و رفتار فرد هر چه بیشتر بسوی بی بصیرتی و ضعف قوه تشخیص گرایش پیدا می کند.

دمانس فرونتوتمپورال (FTD) یک بیماری پیشرونده است که در حال حاضر هیچ درمانی برای آن در دسترس نیست. هدف از پژوهش حاضر تعیین این که آیا تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای یا همان tDCS می‌تواند اتصال داخل قشری را تعدیل کند و شناخت را در بیماران FTD علامت دار و افراد بدون علامت انجام دهد. برا این اساس محققین روی بیماران دمانس فرونتوتمپورال حدود ۲هفته تحریک با tDCS انجام دادند تا نتایج را با علایم اولیه بیماران مقایسه کنند.

نتایج

پس از دو هفته درمان نتایج نشان داد که افزایش قابل توجهی در اتصال داخل قشر و بهبود علایم بالینی و اختلالات رفتاری در این بیماران علامت دار و حاملین بدون علامت دمانس فرونتوتمپورال وجود دارد. درمان ۲ هفته ای با tDCS پری فرونتال چپ علائم را بهبود می بخشد و مدارهای مهاری و تحریکی داخل قشری را در بیماران FTD علامت دار و ناقلین پیش علامتی بازیابی می کند. بنابراین tDCS ممکن است یک رویکرد درمانی و توانبخشی امیدوارکننده در آینده برای بیماران مبتلا به FTD(دمانس فرنتوتمپورال) باشد.

مطالب مرتبط: تحریک الکتریکی مغز(tDCS)

منبع : Benussi, A., Dell’Era, V., Cosseddu, M., Cantoni, V., Cotelli, M. S., Cotelli, M., … & Borroni, B. (2020). Transcranial stimulation in frontotemporal dementia: A randomized, double‐blind, sham‐controlled trial. Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions, 6(1), e12033
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *