واکسن آلزایمر
اولین واکسن آلزایمر در ایالات متحده تولید شد
2018-11-01
آسیب های مغزی افسردگی
آسیب های مغزی افسردگی
2018-11-05

تغییر الگوی فعالیت مغزی افراد مبتلا به MS پس از تمرینات مرتبط با حافظه فعال:

یکی از مشکلات اساسی در بیماران مبتلا به MS، شیوه های درمانی برای بهبود عملکرد می باشد. بنابراین استفاده از شیوه های درمانی کارآمدتر می تواند به بهبود عملکرد فرد کمک کند. اختلال شناختی و فعالیت غیر طبیعی مغز در افراد مبتلا به MS رایج می باشد. تحقیقاتی در ارتباط با توانبخشی حافظه فعال در این افراد انجام شده است. هدف از این مطالعه، گسترش تحقیقات موجود درمورد اثربخشی مداخله ای توانبخشی مرتبط با حافظه فعال در فعالیت عملکرد مغز در افراد مبتلا به MS است. در این پژوهش، محققین بنیاد علمی پژوهشی بیماران مبتلا به MS ایتالیا، روی افراد مبتلا به این بیماری، توانبخشی روی حافظه ی فعال براساس توانایی های شناختی بیماران حدود درمان ۸ هفته ای انجام دادند. محققین قبل و پس از درمان این بیماران را هنگام انجام فعالیت در FMRI مقایسه کردند. پس از انجام آزمایشات، دریافتند که پس از توانبخشی حافظه فعال، عملکرد شناختی این بیماران بهبود یافته است. بنابراین محققین پیشنهاد می‌کنند که آموزش تمرین بر روی حافظه فعال می تواند عملکردشناختی را بهبود بخشد وفعال سازی فعالیت غیر طبیعی مغز را تا حدی با حفظ ویا حتی بازگرداندن آن به حالت اولیه عملکرد شناختی کاهش ‌دهد.

 


منبع : Bonzano, L., Pedullà, L., Pardini, M., Tacchino, A., Zaratin, P., Battaglia, M. A., … & Bove, M. (2018). Brain activity pattern changes after adaptive working memory training in multiple sclerosis. Brain Imaging and Behavior, 1-13.

بیشتر بدانید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *