اثر rTMS بر عملکردهای شناختی بیماران مبتلا به بیش فعالی
rTMS و اثر آن بر عملکردهای شناختی بیماران مبتلا به بیش فعالی
2023-10-31
درمان افسردگی بدون دارو با tDCS
درمان افسردگی بدون دارو با tDCS
2023-12-18

اثر بخشی ریتالین در کودکان مبتلا به بیش فعالی تحت آموزش نوروفیدبک

تحقیقات فعلی نشان داده است که نوروفیدبک یک درمان مناسب برای اختلال بیش فعالی است، با این حال استفاده از دارو هنوز اجتناب ناپذیر است. بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه نوروفیدبک با ریتالین و بدون ریتالین در درمان کودکان مبتلا به نقص بیش فعالی می باشد. این مطالعه از نظر طرح ،علی- مقایسه ای بود. شرکت کنندگان کودکان ۵-۱۰ ساله مبتلا به بیش فعالی بودند.
هفت شرکت کننده در گروه نوروفیدبک با ریتالین و هفت نفر در گروه نوروفیدبک بدون ریتالین بر اساس تقسیم تصادفی و تصدیق والدین قرار گرفتند.انواع ارزیابی از جمله تست بالینی Q، تست عملکرد مداوم کانرز (CPT) و تست هوش وکسلر(WISC-R) قبل و بعد از درمان استفاده شد.
نتایج نشان داد که حتی اگرهر دو گروه مبتلا به بیش فعالی در همه مولفه‌ها اصلاح شده باشند، عملکرد و زمان واکنش در ارزیابی های انجام شده توسط تست کانرز و f4 تتا-آلفا و Qبالینی در درمان نوروفیدبک با ریتالین نسبت به گروه دیگر مناسب تر است.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که نوروفیدبک در بهبود برخی از همایندهای رفتاری بیش فعالی در کودکانی که والدین آنها از درمان غیردارویی حمایت می‌کنند، کارآمد است، اما ترکیب ریتالین و نوروفیدبک کارآمدتر است. بنابراین، رویکرد چندوجهی به شدت برای درمان بیش فعالی توصیه می شود.

مطالب مرتبط:  درمان حافظه کودکان مبتلا به ADHD با نوروفیدبک ، نوروفیدبک روشی برای مدیریت استرس


منبع : Pakdaman F, Irani F, Tajikzadeh F, Jabalkandi SA. The efficacy of Ritalin in ADHD children under neurofeedback training. Neurol Sci. 2018 Dec;39(12):2071-2078. doi: 10.1007/s10072-018-3539-3. Epub 2018 Sep 5. PMID: 30187306.

بیشتر بدانید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *