خواب و افسردگی
خواب مختل شده، شروع افسردگی
2018-11-17
نوروفیدبک در سالمندان
آموزش نوروفیدبک با رویکرد BCI(رابط مغز انسان و کامپیوتر) در سالمندان
2018-11-22

بازتوانی شناختی رفتارهای سازگارانه در کودکان مبتلا به اختلالات رشدی عصبی

یکی از مشکلات کودکان مبتلا به اختلالات رشدی عصبی رفتارهای ناسازگارانه آن ها می‌باشد. بنابراین استفاده از درمان های مناسب برای بهبود رفتار سازگارانه این کودکان می‌تواند برای آن ها مفید باشد. مشکلات رفتاری منفی(ناسازگارانه) اغلب پس از شروع اختلالات عصبی ظهور پیدا می کنند و تاثیر کلی بر روی کودکان مبتلا، به خصوص در سطح رشد اجتماعی آن ها دارند. محققین به این نتیجه دست یافته اند که درکودکان، رفتارهای رشد اجتماعی به طور خودکار در طول زمان با تاثیرات مداخله شناختی بهبود می‌یابند. بنابراین در این مقاله محققین بخش فیزیوتراپی و کاردرمانی کره جنوبی به مطالعه‌ی تغییرات رفتار اجتماعی پس از درمان شناختی در کودکان مبتلا به اختلالات رشدی-عصبی پرداخته‌اند. پس از انجام آزمایشات، نتایج نشان می‌دهند که نمرات رفتار اجتماعی پس از درمان شناختی در این کودکان بهتر شده است. بنابراین یافته های متاآنالیز نشان می‌دهد که مداخلات شناختی در بهبود رفتار سازگارانه در کودکان مبتلا به اختلالات رشدی-عصبی موثر هستند. در نتیجه محققین بازتوانی شناختی را به عنوان یک درمان مناسب برای بهبود رفتارهای اجتماعی پیشنهاد می‌کنند.

 


منبع : Ahn, S. N., & Hwang, S. (2018). Cognitive Rehabilitation of Adaptive Behavior in Children with Neurodevelopmental Disorders: A Meta-Analysis. Occupational therapy international, 2018.

بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *