تاثیر tdcs بر افسردگی دو قطبی
اثرات tDCS بر روی بیومارکرهای التهابی در افسردگی دو قطبی
2022-01-08
اضطراب در بیماری پارکینسون
پارکینسون و اضطراب و ارتباط آن با افسردگی و کیفیت زندگی
2022-04-06

اسید فولیک بالا یا فولات همراه با وضعیت ویتامین B-12 کم: ارتباط بالقوه اما متناقض با عملکرد شناختی در سالمندان

نگرانی‌های ایمنی بالقوه نسبت به اختلال عملکرد شناختی سالمندان ممکن است زمانی وجود داشته باشد که مواجهه با اسید فولیک بالا با وضعیت ویتامین B-12 کم ترکیب شود.

اهداف:
هدف ما بررسی رابطه همزیستی وضعیت فولات بالا و ویتامین B-12 کم با عملکرد شناختی، با استفاده از تعاریف مختلف از وضعیت فولات “بالا” بود.

مواد و روش ها
داده‌های مقطعی از افراد مسن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وضعیت فولات بالا به عنوان اسید فولیک سرم متابولیزه نشده (UMFA) و وضعیت ویتامین B-12 پایین .
آزمون جایگزینی نماد ارقام (DSST)، کنسرسیومی برای ایجاد یک ثبت برای یادآوری تاخیری بیماری آلزایمر (CERAD-DR) و آزمون‌های یادگیری واژه، و آزمون Animal. (AF).

نتایج:
یک تعامل قابل توجه نسبت به امتیاز پایین در DSST مشاهده شد. در میان افرادی که ویتامین B-12 پایینی داشتند، UMFA بالا یا فولات کل سرم بالا با خطر بالاتری برای کسب امتیاز پایین در DSST مرتبط بود. تداخل، زمانی که وضعیت فولات بالا و ویتامین B-12 نرمال گروه مرجع بود، ویتامین B-12 کم همراه با UMFA بالا با خطر بیشتری بر اساس DSST همراه بود.ویتامین B-12 کم با اختلالات شناختی هم به طور مستقل و هم به صورت تعاملی با فولات بالا برای برخی از تست‌های عملکرد شناختی در میان سالمندان مرتبط بود.

مطالب مرتبط: بازتوانی شناختی ، اسید اوریک و عملکرد شناختی در سالمندان


منبع : Regan L Bailey, Shinyoung Jun, Lisa Murphy, Ralph Green, Jaime J Gahche, Johanna T Dwyer, Nancy Potischman, George P McCabe, Joshua W Miller, High folic acid or folate combined with low vitamin B-12 status: potential but inconsistent association with cognitive function in a nationally representative cross-sectional sample of US older adults participating in the NHANES, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 112, Issue 6, December 2020, Pages 1547–۱۵۵۷,
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *