تآثیر tDCS بر دمانس فرونتوتمپورال
تحریک مستقیم فراجمجمه ای در دمانس فرونتوتمپورال
2022-01-01
ارتباط اسید فولیک و عملکرد شناختی سالمندان
ارتباط اسید فولیک و عملکرد شناختی سالمندان
2022-01-29

اثرات tDCS بر روی بیومارکرهای التهابی در افسردگی دوقطبی

اختلال افسردگی دو قطبی یکی از شایع ترین اختلالات روان شناختی و از جمله علل مهم خودکشی ها است. افراد مبتلا به این اختلال دوره های شدید شیدایی و افسردگی خواهند داشت. با توجه به ماهیت عود کننده اختلال افسردگی دو قطبی نه تنها بسیار مهم است که به درمان دوره های حاد پرداخت، بلکه باید از  بازگشت اختلال و شروع دوره های بعدی پیشگیری کرد. اگر چه استفاده از داروهای ضد افسردگی منجر به درمان کوتاه مدت این اختلال می شود اما شواهد نشان می دهند که پس از قطع دارو، نشانه های اختلال مجددا بازگشت پیدا می کند.

تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ایی tdcs امروزه به عنوان یک درمان برای اختلال های روانی استفاده می شود. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی tdcs بر روی نوروپلاستیسیته و بیومارکرهای التهابی در افسردگی دو قطبی می باشد.

شرکت کنندگان ۵۲ بزرگسال مبتلا به اختلال دو قطبی نوع I یا II در یک دوره افسردگی متوسط ​​تا شدید بودند که به طور تصادفی به ۱۲ جلسه tdcs فعال یا ساختگی دو طرفه لوب پیشانی در یک دوره درمانی ۶ هفته ای تحت درمان بودند و فاکتورهای مغزی در ابتدا و نقطه پایانی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از دوره ی درمان تحلیل های لازم برای اینکه آیا بیومارکرهای پایه برای بهبود افسردگی پیش‌بینی کننده و در طول درمان با استفاده از مدل‌هها تغییر کرده‌اند؟ یا نه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته های اکتشافی این پژوهش نشان داد که چند نوع بیومارکر یک پیش بینی کننده بالقوه پاسخ به درمان tDCS بوده و ممکن است پس از tDCS کاهش یابد. نتایج نشان دهنده کارآیی بالای این روش درمانی در درمان و پیشگیری از عودت نشانگان اختلال دو قطبی است.

مطالب مرتبط: تحریک الکتریکی مغز(tDCS)


منبع : Goerigk, S., Cretaz, E., Sampaio-Junior, B., Vieira, É. L. M., Gattaz, W., Klein, I., … & Brunoni, A. R. (2021). Effects of tDCS on neuroplasticity and inflammatory biomarkers in bipolar depression: Results from a sham-controlled study. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 105, 110119.
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *