تأثیر صوت بر نوروفیدبک ورزشکاران
بررسی تأثیر صوت در جلسات نوروفیدبک در ورزشکاران
2022-04-09
لورتا نوروفیدبک و درمان افسردگی اضطراب
لورتا نوروفیدبک درمانی برای اختلالات افسردگی و اضطراب
2022-04-16

تأثیر اختلال بیش فعالی بر عملکردهای شناختی

اختلال بیش فعالی (ADHD) یک اختلال رشدی-عصبی شایع و مخرب است.  تست عصب روان‌شناختی کمبریج (CANTAB) یک تست کامپیوتری با روش‌های استاندارد و ویژگی‌های روان‌سنجی جامد است که عملکرد شناختی را مورد هدف و برسی قرار می‌دهد.
هدف از این مطالعه بررسی اثرات اختلال بیش فعالی بر عملکرد شناختی با استفاده از تست CANTAB به عنوان یک اصطلاح تعاملی آماری در مدل‌سازی رگرسیون است. در مطالعه حاظر ۱۱۲ فرد بدون دارو (سن: ۷ تا ۱۸ سال) مبتلا به بیش فعالی را بر اساس معیارهای DSM IV ارزیابی کردند و آنها را با ۹۵ فرد تحت کنترل (سن: ۷-۱۸ سال) مقایسه کردند. برای همه ی شرکت‌کنندگان، آزمون های تست CANTAB که برای به تصویر کشیدن جنبه‌های مختلف عملکردهای اجرایی و‌ شناختی طراحی شده‌اند از جمله: SOC (برنامه ریزی و تصمیم گیری)، SWM (حافظه فعال)، SST (بازداری پاسخ )، RVP (توجه پایدار یا مداومت در هدف) اجرا شد.
نتایج به دست آمده از تمام معیار های CANTAB نشان می دهد اختلال ADHD از نظر آماری تأثیر معناداری بر عملکرد های شناختی داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد عملکردهای شناختی در جوانان مبتلا به اختلال ADHD مختل است و CANTAB می تواند ابزار ارزشمندی در ارزیابی تشخیصی ADHD و‌ سنجش مولفه های شناختی باشد.

مطالب مرتبط: بیش فعالی  ، ارزیابی عملکرد شناختی


منبع : Emma Claesdotter, Matti Cervin, Sofia Åkerlund, Maria Råstam & Magnus Lindvall (۲۰۱۸) The effects of ADHD on cognitive performance, Nordic Journal of Psychiatry, ۷۲:۳, ۱۵۸-۱۶۳, DOI: ۱۰٫۱۰۸۰/۰۸۰۳۹۴۸۸٫۲۰۱۷٫۱۴۰۲۹۵۱

بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *