تشخیص اختلال بیش‌فعالی تنها از طریق بررسی‌های بالینی و انجام یک سری از ارزیابی‌ها و آزمایشات زیر نظر روانپزشک امکان‌پذیر می‌باشد. بدین منظور، می‌توانید پرسشنامه ذیل تحت عنوان پرسشنامه ۲۶ سوالی کانرز را تکمیل نمایید. در صورت مشاهده علائم بیش‌فعالی، می‌توانید با مراجعه به روانپزشک، از وجود اختلال یا بررسی دقیق مساله مطلع شوید.

پرسشنامه اختلال بیش فعالی – کمبود توجه کانرز، پرسشنامه ای است با ۲۶ آیتم که به صورت طیف لیکرت بوده و میزان اختلال را در مورد کودک شما مورد سنجش قرار می دهد

پرسشنامه ی کانرز والدین

هدف: تشخیص کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه
نحوه تکمیل: در قسمت زیر به تعدادی از مشکلات شایعی که کودکان دارند، اشاره شده است. لطفا هر عبارت را بر اساس رفتار فرزندان در طول یک ماه گذشته درجه بندی نمایید. برای هر عبارت از خود بپرسید: "طی یک ماه گذشته این مشکل در چه حدی وجود داشته است؟" و سپس بهترین پاسخ در هر عبارت را انتخاب کنید. چنانچه آن مشکل اصلا وجود نداشته است و یا خیلی کم و نادر بوده،گزینه ی هرگز را انتخاب کنید. اگر آن مشکل کاملا صدق می کند یا اکثر اوقات یا مکررا اتفاق می افتد گزینه ی زیاد را انتخاب کنید. لطفا به تمام عبارات پاسخ دهید.
•    اصلا درست نیست(به هیچ وجه)
•    فقط کمی درست است(کمی)
•    نسبتا درست است(متوسط)
•    کاملا درست است(زیاد)

1- بی توجه است. حواسش به راحتی پرت می‌شود.

2- عصبانی و خشمگین است.

3- درانجام دادن یا تمام کردن تکالیف مشکل دارد.

4- همیشه در حال حرکت است یا طوری عمل می‌کند که انگار با یک موتور حرکت می‌کند.

5- مدت زمان توجه و تمرکز او کوتاه است.

6- با بزرگترها مشاجره می‌کند.

7- دست یا پاهایش را تکان می‌دهد یا درجای خود وول می‌خورد.

8- درتمام کردن تکالیفش ناموفق است.

9- کنترل کردن او در فروشگاه‌های بزرگ یا هنگام خرید از مغازه دشوار است.

10- درخانه یا مدرسه بی‌نظم و به هم‌ریخته است.

11- کنترل خود را از دست می‌دهد.

12- برای انجام تکالیف نیاز به نظارت از نزدیک دارد.

13- فقط وقتی به چیزی علاقمند باشد به آن توجه می‌کند.

14- در موقعیت‌های که نامناسب است به شدت نگران می‌شود یا بالا و پایین می‌رود.

15- حواس پرت است یا مدت زمان توجه وتمرکز او مشکل دارد.

16- تحریک‌پذیر است.

17- از مشغول شدن به تکالیفی که نیازمند تلاش ذهنی مدام است اجتناب می‌کند یا اکراه نشان می‌دهد یا درآنها مشکل دارند.

18- بی‌قرار است و وول می‌خورد.

19- وقتی برای انجام کاری دستور می‌گیرد حواسش پرت می‌شود.

20- بطور جدی با درخواست بزرگترها مخالفت می‌کند یا از انجام آن خودداری می نماید.

21- در تمرکز پیدا کردن در کلاس مشکل دارد.

22- در انتظار کشیدن در صف یا منتظر نوبت ماندن در بازی‌ها و یا موقعیت‌های گروهی مشکل دارد.

23- جای خود را در کلاس یا سایر موقعیت‌های که انتظار می‌رود درجای خود باقی بماند ترک می‌کند.

24- عمدا کارهای می‌کند که دیگران را آزار دهد.

25- دستورات را پی‌گیری نمی‌کند و در تمام کردن کارهای مدرسه، کارهای روزمره یا وظایف خود ناموفق است ناشی از رفتار مقابله جویانه یا ناتوانی در درک دستورات نیست.

26- به راحتی در تلاش‌ها مایوس می‌شود.