تشخیص اختلال بیش‌فعالی تنها از طریق بررسی‌های بالینی و انجام یک سری از ارزیابی‌ها و آزمایشات زیر نظر روانپزشک امکان‌پذیر می‌باشد. بدین منظور، می‌توانید پرسشنامه ذیل تحت عنوان پرسشنامه ۲۶ سوالی کانرز را تکمیل نمایید. در صورت مشاهده علائم بیش‌فعالی، می‌توانید با مراجعه به روانپزشک، از وجود اختلال یا بررسی دقیق مساله مطلع شوید.

پرسشنامه اختلال بیش فعالی – کمبود توجه کانرز، پرسشنامه ای است با ۲۶ آیتم که به صورت طیف لیکرت بوده و میزان اختلال را در مورد کودک شما مورد سنجش قرار می دهد

به نظر می‌رسد این سنجه به درستی تنظیم نشده است