rTMS چیست؟ (تحریک مکرر مغناطیسی)

این اصطلاح مخفف شده تحریک مغناطیسی فرا جمجمه ای می باشد و به روشی غیر تهاجمی جهت تحریک ناحیه‌ای مغز گفته می شود که بر اساس القای الکترومغناطیسی توسط یک سیم پیچ عایق صورت می گیرد. این سیم پیج روی پوست سر و در نقطه ای منطبق برناحیه ای از مغز که در ایجاد علایم روان پزشکی یا عصبی دخیل هستند قرار می گیرد. کویل، پالس های مغناطیسی کوتاه مدتی ایجاد می کند که از لحاظ نوع و قدرت مشابه دستگاه تصویربرداری MRI است. هر پالس مغناطیسی به سهولت و بدون درد، از پوست سر و استخوان و پرده های مغز گذشته و به نورون های عصبی می رسد و باعث فعالیت کوتاه مدت نورون های عصبی مربوطه می گردد. چنانچه پالس ها بصورت متوالی و به سرعت تجویز شدند تحت عنوان repetitive TMS یا rTMS نامیده شده که قادر به ایجاد تغییرات پایدارتری در فعالیت مغزی می باشد.

این روش درمانی در بیماران سرپایی قابل اجراست و بصورت جلسات درمانی متعدد تجویز می شود. در هر جلسه درمانی بیمار بر روی صندلی یا یونیت مشابه دندانپزشکی می نشیند. با توجه به ایجاد میدان مغناطیسی از بیمار خواسته می شود. که قبل شروع پروسه درمانی کلیه اشیاء حساس به مغناطیس (مانند کارت اعتباری و جواهرات ناحیه سر و گردن) را از خود دور کند. هر جلسه rTMS بسته به نوع اختلال، حدود ۲۰ دقیقه به طول می‌انجامد و استفاده از آن، هیچ درد و عوارضی ندارد.

در بیماران افسرده ای که به یک دوره درمان دارویی یا روان درمانی پاسخ مناسبی نداده اند، rTMS می تواند به عنوان درمان کمکی یا جایگزین تجویز شود. این روش توسط اداره غذا و داروی آمریکا (FDA) در اکتبر ۲۰۰۸ جهت درمان بیماران افسردگی اساسی که در اپیزود فعلی بیماری حداقل به یک دوره درمان کافی با داروی ضد افسردگی پاسخ نداده اند یا قادر به تحمل دارو نیستند، مورد پذیرش قرار گرفته است.

این روش در سایر اختلالات روانپزشکی مانند OCD ، اختلالات اضطرابی و علایم منفی بیماری اسکیزوفرنیا که به درمان دارویی مقاوم بوده اند، موثر میباشد. rTMS تاثیر درمانی بسیار بالایی در درمان افسردگی و اختلالات وسواس داشته و مزیت آن در مقابل استفاده از دارو، تاثیر درمانی قوی و سریع و عدم وجود عوارض دارویی است.