تحریک الکتریکی مغز (TDCS)

تحریک الکتریکی مغز (TDCS) یکی از روش های جدید تحریک سلول‌های مغزی است که بدون درد و غیر تهاجمی انجام می شود. در این روش یک جریان الکتریکی مستقیم بسیار ضعیف (۱ یا ۲ میلی آمپر) که توسط باتری‌های کوچک تولید می‌شود، به نواحی خاصی از مغز فرستاده می شود و باعث می شود فعالیت سلول های مغز تعدیل و اصلاح شوند.

برخی از کاربردهای درمانی:

  • وزوز گوش
  • توهم‌های شنیداری
  • کاهش ولع مصرف( غذا، سیگار، مواد مخدر، الکل)
  • ارتقای توجه، تمرکز و حافظه
  • اضطراب

این روش عمدتا برای افراد بالای ۱۶ سال مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه امواج تولید شده توسط این روش، زیر آستانه حرکتی مغز می‌باشند، بنابراین استفاده از این روش درمانی هیچ عارضه جانبی پایداری ندارد.

گروه نوروتراپی آسایش خدمات تخصصی تحریک الکتریکی مغز را با استفاده از ابزارها و پروتکل های نوین درمانی مبتنی بر نقشه مغزی (QEEG) ارائه می دهد.