کارکردهای شناختی

2021-02-22

بررسی کارکردهای شناختی در بیماران بهبود یافته از کرونا(COVID-19)

بررسی کارکردهای شناختی در بیماران بهبود یافته از کرونا این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیرات COVID-19(کرونا) بر عملکردهای شناختی در بیماران بهبود یافته و ارتباط آن […]
2018-11-03

بهبود فعالیت مغزی افراد مبتلا به MS

تغییر الگوی فعالیت مغزی افراد مبتلا به MS پس از تمرینات مرتبط با حافظه فعال: یکی از مشکلات اساسی در بیماران مبتلا به MS، شیوه های […]
2018-09-11

اسید اوریک و کارکردهای شناختی در افراد مسن

رابطه ی اسید اوریک و کارکردهای شناختی در افراد مسن : به بالا بودن اسید اوریک خون، هایپراوریسمی گفته می شود که به عنوان عامل خطر […]