کارکردهای شناختی

2018-11-03
درمان MS

بهبود فعالیت مغزی افراد مبتلا به MS

تغییر الگوی فعالیت مغزی افراد مبتلا به MS پس از تمرینات مرتبط با حافظه فعال: یکی از مشکلات اساسی در بیماران مبتلا به MS، شیوه های […]
2018-09-11

اسید اوریک و کارکردهای شناختی در افراد مسن

رابطه ی اسید اوریک و کارکردهای شناختی در افراد مسن : به بالا بودن اسید اوریک خون، هایپراوریسمی گفته می شود که به عنوان عامل خطر […]