2022-04-06

پارکینسون و اضطراب و ارتباط آن با افسردگی و کیفیت زندگی

اضطراب در بیماری پارکینسون: ارتباط با افسردگی و کیفیت زندگی اضطراب یک علامت رایج بدون حرکتی است که در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون (PD) ذکر […]
2021-09-22

کاربرد ارزیابی شناختی در بیماری پارکینسون

ارزیابی بالینی عملکرد شناختی در بیماری پارکینسون بیماری پارکینسون به عنوان یک اختلال حرکتی در نظر گرفته می شود ولی افراد مبتلا به این بیماری ممکن […]