پارکینسون

2019-01-26
درمان پارکینسون با tCDS

درمان پارکینسون با tDCS

درمان پارکینسون با tDCS پارکینسون نوعی بیماری و حالت لرزش در وضعیت استراحت است که شیوع آن بیشتر در سنین پیری است که متاسفانه به لطف […]