2021-08-11

مقایسه نوروفیدبک و مداخلات حرکتی-ادراکی در توجه بینایی کودکان مبتلا به ADHD

مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک و مداخلات حرکتی-ادراکی در توجه بینایی کودکان مبتلا به ADHD اختلال ADHD یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی دوران کودکی است که […]