2022-01-29

ارتباط اسید فولیک و عملکرد شناختی سالمندان

اسید فولیک بالا یا فولات همراه با وضعیت ویتامین B-12 کم: ارتباط بالقوه اما متناقض با عملکرد شناختی در سالمندان نگرانی‌های ایمنی بالقوه نسبت به اختلال […]
2018-11-22

آموزش نوروفیدبک با رویکرد BCI(رابط مغز انسان و کامپیوتر) در سالمندان

آموزش نوروفیدبک با رویکرد BCI(رابط مغز انسان و کامپیوتر) در سالمندان مشکلاتی که هنگام سالمندی رخ می‌دهد منجر به بروز محدودیت های حرکتی و کلامی و […]