زوال عقل

2022-05-07

اختلالات روانی و رابطه آن با زوال عقل

اختلالات روانی ممکن است خطر زوال عقل را افزایش دهد مشکلات روانی یک دسته از عوامل خطر قابل اصلاح برای زوال عقل است که کمتر مورد […]