زنان

2020-07-14

تأثیر اضطراب بر عملکرد مغز و رفتار‌های اجتماعی زنان

آیا آنها مرا دوست خواهند داشت؟  ترس از ارزیابی منفی اجتماعی علائم اصلی اختلال اضطراب اجتماعی است. اختلال اضطراب اجتماعی زنان با یک دوره مزمن می […]