درد

2021-02-15

تأثیر بیوفیدبک در درمان درد مداوم مچ دست و بازو در نوجوانان

تأثیر بیوفیدبک در درمان درد مداوم مچ دست و بازو در نوجوانان: بیوفیدبک یک تکنیک خودتنظیمی است که در آن بیماران یاد می گیرند آنچه را […]
2020-11-05

تاثیر لورتا نوروفیدبک بر درد عضلانی مزمن

تاثیر لورتا نوروفیدبک در اختلال فیبرومیالژی(درد عضلانی مزمن): فیبرومیالژی یک سندرم درد اسکلتی- عضلانی مزمن است که با درد در سطح گسترده، نقاط حساس، خستگی و […]
2020-07-21

درمان درد های مزمن با نوروفیدبک

درمان دردهای مزمن با نوروفیدبک امروزه یکی از شکایت های اصلی مراجعین دردهای جسمانی و مزمن این است که درد آنها پایه و اساس فیزیکی ندارد […]
2018-09-09

اثرات rTMS بر اختلالات افسردگی همراه با دردهای جسمی

اثرات rTMS بر بیماران مبتلا به اختلالات افسردگی همراه با دردهای جسمی: یکی از شکایات اصلی بیماران مبتلا به افسردگی درد است. در مطالعه ای در […]