جانبازان

2021-09-15

اثر بازتوانی شناختی(CRT) بر جانبازان

اثر طولانی مدت بازتوانی شناختی بدون توجه به وضعیت شناختی پیش از توانبخشی برای جانبازان با آسیب مغزی (TBI) مشکلات مداوم در کارکردهای اجرایی (EF) پس […]