2021-07-07

تشخیص افسردگی با EEG

رویکردی برای تشخیص افسردگی با استفاده از ویژگی های الکتروانسفالوگرام(EEG) افسردگی یک مشکل عمده بهداشت عمومی است که بار قابل توجهی در سراسر جهان ایجاد می […]
2020-02-11

انتخاب بهترین روش برای درمان افسردگی با نقشه مغزی

انتخاب بهترین روش برای درمان افسردگی با نقشه مغزی آیا دارویی که میخورید، مناسب مغز شما هست؟ بیشتر افرادی که سابقه درمان به دلیل بیماری افسردگی را […]
2020-02-04

تشخیص افسردگی با استفاده از آزمایش خون

تشخیص افسردگی با استفاده از تست خون در یک موفقیت بزرگ برای درمان بیماری های روانی، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که برای  تشخیص افسردگی […]