2020-11-28

تأثیر تمرینات نوروفیدبک در بیماران مبتلا به آسیب مغزی متوسط تا شدید

تأثیر تمرینات نوروفیدبک در بیماران مبتلا به آسیب مغزی آسیب مغزی دلیل اصلی مرگ و بازماندگان آن با معلولیت از اولویت‌های مهم بهداشت جهانی محسوب می […]
2020-03-02

تغییر شخصیت در اثر آسیب مغزی

تغییر شخصیت در اثر آسیب مغزی ناحیه لوب فرونتال: مغز انسان به چهار لوب تقسیم می شود: فرونتال، تمپورال، پریتال، اکسیپیتال. لوب فرونتال در قسمت جلوی […]
2018-11-05

آسیب های مغزی افسردگی

آسیب های مغزی افسردگی یک تیم بین المللی از دانشمندان دریافته است که افسردگی می تواند منجر به کوچک شدن برگشت پذیر در هیپوکامپ(منطقه مغزی مسئول […]